Privacy-verklaring

Inleiding

Uw privacy is voor StapDoor van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). StapDoor heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens StapDoor nodig heeft en waarvoor StapDoor ze gebruikt. 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met StapDoor.

Contactgegevens

StapDoor

www.stapdoor.nl

Dorien Kikkert: 06 51460624

Kirsten de Zwart: 0624229248

info@stapdoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

StapDoor slaat de persoonsgegevens die StapDoor van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die StapDoor ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanmelding voor een nieuwsbrief, bestelling van een product of als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam werkgever
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens
 • Feedback over de opleiding
 • Overige informatie die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gebruik van gegevens

StapDoor gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder
 • Om goederen en producten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Analyses uitvoeren zodat StapDoor zijn dienstverlening kan verbeteren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging en bewaartermijn

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

StapDoor bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan StapDoor uw gegevens langer bewaren. In dat geval zal StapDoor de gegevens altijd anonimiseren. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website, als wij dat wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StapDoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Nieuwsbrief

StapDoor gebruikt Mailchimp voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw mailadres voegt StapDoor alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de versiedatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u hierover contact met ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies voor de beste website ervaring. Lees hier meer over in onze Privacy-verklaring